Home PageDisclaimer

Disclaimer

Informatie op deze website mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van KURK-DESIGN. KURK-DESIGN is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor links naar onze website.
De website van KURK-DESIGN wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.
Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet aan KURK-DESIGN sites. KURK-DESIGN is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.
Door KURK-DESIGN per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. KURK-DESIGN staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan KURK-DESIGN niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.